Termeni de Utilizare

 

Drepturile utilizatorilor

Vizitarea si accesarea site-ului de către utilizatori si de către orice persoane, cu utilizarea corespunzătoare a serviciului, se poate face numai in 2 modalități: ca vizitator și ca membru înregistrat (doar in condiția in care persoana respectivă a achiziționat cursul).

In cazul achiziționării unui curs, contul de utilizator va fi creat la maxim 48 de ore de la achiziționare, cu acces la cursul respectiv din momentul lansării.

 

Numele de user si parola de acces

Utilizatorii site-ului care beneficiază de cont  își asumă obligația de a nu divulga parola de acces ori numele de user stabilite pentru utilizarea facilităților și a informațiilor oferite de site, precum și obligația de a păstra in condiții de securitate parola de acces ori numele de user, menținând strictă confidențialitate a acestora astfel încât acestea să nu poată fi aflate de către terțe persoane. Încălcarea acestei obligații atrage răspunderea utilizatorilor respectivi pentru orice consecințe produse, iar EcomHackers nu are, in acest caz, nici o răspundere.

La inregistrare, fiecare utilizator va primi un identificator unic de logare pe care doar el il poate utiliza. Utilizatorii au obligația de a înștiința imediat echipa EcomHackers despre orice caz de utilizare neautorizată a parolei de acces și a numelui de user ori despre orice situație în care utilizarea acestora se face de către persoane care nu sunt înregistrate ca membri, ori despre orice situație in care este posibil acest lucru datorită faptului ca parola de acces ori numele de user al unui utilizator au ajuns în orice mod la dispoziția unor terțe persoane.

 

Furnizarea de date si informații

Completarea formularelor de comandă sau înregistrarea ca membru atrage obligația utilizatorilor respectivi de a furniza date si informații complete, exacte, actuale și reale despre aceștia, cum ar fi: numele si prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, locul de munca actual, studiile ori specializările dobândite, precum și orice informații care sunt solicitate pentru înscriere.

Furnizarea de către utilizatori a oricăror date si informații false este interzisă, iar răspunderea in acest caz aparține respectivilor utilizatori si nu EcomHackers. Utilizatorii site-ului își asuma obligația de a furniza informații, ori de a completa, preciza sau actualiza informațiile prezentate ori de cate ori acest lucru se impune sau acest lucru le este solicitat. Prin simpla lor înregistrare ca membri ori ca vizitatori, utilizatorii respectivi accepta ca EcomHackers să utilizeze și să prelucreze datele personale transmise către site.

 

Materialele si informațiile accesibile prin intermediul site-ului

Orice persoane care expediază in orice mod informații ori materiale către site ori către EcomHackers își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și accepta că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja in nici un mod răspunderea EcomHackers , ci numai răspunderea persoanelor respective.

Utilizatorii site-ului sunt singurii responsabili pentru materialele si informațiile postate pe site ori pentru opiniile exprimate în orice zone ale site-ului, indiferent că este vorba despre zone accesibile tuturor utilizatorilor ori zone accesibile doar anumitor utilizatori (căsuțe de mesaje, forum, concursuri organizate prin intermediul site-ului ori camere de chat).

Toate materialele și informațiile accesibile prin intermediul site-ului sunt proprietatea EcomHackers, iar drepturile (inclusiv cel de autor) corespunzătoare acestora aparțin EcomHackers , astfel că orice persoane care expediază în orice mod informații ori materiale către site înțeleg și acceptă acest lucru prin simpla trimitere, indiferent de modalitatea de trimitere a informațiilor ori materialelor respective. EcomHackers poate folosi orice material introdus pe site în scopuri promoționale pe oricare alte situri sau în alte medii partenere, cu excepția celor pentru care EcomHackers a renunțat voluntar și la drepturile de autor în favoarea celor care au transmis materialele.

Este interzisă postarea de mesaje de orice fel care încalcă ori prejudiciază în orice mod drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane ori alte drepturi, materiale obscene ori cu conținut obscen sau pornografic, materiale defăimătoare sau jignitoare, materiale având un conținut cu caracter rasial ori discriminatoriu, materiale care conțin viruși, cai troieni sau altele similare care pot conduce la perturbarea funcționarii site-ului ori a serviciului ori la deteriorarea în orice mod a datelor și informațiilor de pe site ori oferite de acesta.

 

Cookies

Utilizatorii site-ului înțeleg si accepta ca EcomHackers utilizează „cookies” și identifică adresele IP ale utilizatorilor, pentru a determina o serie de date privind preferințele vizitatorilor, paginile din site ori paginile de web vizitate, caracteristicile computerelor utilizate pentru vizitarea site-ului ori alte date care permit EcomHackers prestarea serviciului în cele mai bune condiții.

Utilizatorii site-ului înțeleg și acceptă că prin înscrierea lor ca membri, EcomHackers are dreptul de a le expedia săptămânal un mesaj conținând un buletin de știri (Newsletter) ori un număr de două e-mail-uri/săptămână care pot conține materiale promoționale oferite de către terțe persoane.

Utilizatorii își asumă obligația de a nu introduce orice fel de viruși pe site ori în mesajele transmise altor utilizatori și de a se abține de la orice fel de acțiuni de tipul „flooding”, „spamming”, „mailbombing” sau „crashing”, precum și de la trimiterea de mesaje nesolicitate către orice alt utilizator.

Este interzisă, de asemenea, utilizarea de către utilizatori a oricăror dispozitive sau programe de calculator ori orice alte mijloace care pot conduce la modificarea funcționării site-ului ori serviciului sau la împiedicarea ori tulburarea în orice mod a funcționării acestora.

 

Drepturile EcomHackers

EcomHackers are dreptul să interzică de îndată, fără preaviz și fără nici o altă formalitate, accesul pe site al oricărui utilizator ori al oricărei persoane care încalcă în orice mod oricare dintre clauzele prezentei convenții. În acest caz, EcomHackers are dreptul să înceteze de îndată furnizarea serviciului către persoanele menționate.

EcomHackers are dreptul de a modifica fără nici un fel de preaviz sau orice altă formalitate oricare dintre prevederile „Termenilor si condițiilor de utilizare a site-ului”. Orice modificare este acceptată de către utilizatorii site-ului prin simpla utilizare a oricărei facilitați oferite de site sau de serviciu ori prin accesarea site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului ori utilizarea în orice mod a serviciului.

 

Confidenţialitatea utilizatorului

Acest site are o politică foarte simplă și clară în legătură cu confidenţialitatea utilizatorului: noi nu împărțim datele personale sau adresele poștei electronice cu nimeni.

Vizitatorii site-ului care se înscriu pe listele de primire de emailuri pot fi siguri că datele lor vor fi păstrate în siguranță. Vizitatorilor care își lasă adresa electronică le va fi cerută întotdeauna permisiunea în cazul în care vrem să postăm adresa sau mesajul lor pe site-ul nostru. Adresele electronice ale celor care ne scriu nu vor fi postate decât dacă utilizatorul însuși nu ne dă permisiunea pentru aceasta.

În plus, vizita utilizatorului este anonimă, în afara cazului în care el însuși nu ne dă datele proprii precum: numele, adresa poștei electronice, etc. Mai precis,  www.ecomhackers.ro  nu folosește niciunul dintre programele care pot, în mod forțat, fără consimțământul utilizatorului, să citească datele personale de pe calculatorul acestuia.

 

Păstrăm cu atenție datele utilizatorului

Dacă utilizatorul își lasă adresa de e-mail, noi păstrăm cu atenție toate datele utilizatorului care se găsesc pe acest site.

Comportamentul nostru față de informațiile personale ale utilizatorului este foarte clar: noi nu vindem, nu împrumutăm, nu distribuim și nu arătăm datele personale ale utilizatorului, incluzând adresa de email, niciunei terțe părții. În plus, facem un efort deosebit ca informațiile pe care le dobândim de la fiecare utilizator să fie protejate la maxim și sigure la noi.

 

Protecția utilizatorului

Pentru protecția utilizatorilor site-ului www.ecomhackers.ro, ne rezervăm dreptul ca în cazul fiecărei folosiri abuzive a informațiilor sau a site-ului în sine să cercetăm, să raportăm și să inițiem acțiuni legale în limita maximă permisă prin lege.